viết bài cho web

Cách viết bài hiệu quả cho website

Khi đã bắt tay vào làm web, bạn sẽ phải xác định rằng bạn sẽ phải viết và viết rất nhiều cho trang web của bạn. Văn phong và cách trình bày ảnh hưởng rất nhiều tới người đọc. Những lời khuyên dưới đây sẽ giúp bạn viết website một cách hiệu quả....